Page 1 - oud utrechter week 44

This is a SEO version of oud utrechter week 44. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Dinsdag 15 november 2011 - Jaargang 2, nr. 23
Deze week o.a.:
Mijn naam is Jolly Wisman,
geboren in 1928 op num-
mer 27 van ‘de Nijestraat’ in
Utrecht. Nijestraat, zo noem-
den wij de Lange Nieuw-
straat in die tijd. Schuin
tegenover mijn geboortehuis
staat de kathedraal, eigen-
lijk de Catharijnekerk.
Mijn vader had een winkel in
koloniale waren, zoals je ze
nu nooit meer ziet. Hij had
de winkel in 1918 overge-
nomen van twee van mijn
tantes. In 1938 zijn wij en de
winkel naar de Hamburger-
straat verhuisd. We verkoch-
ten koffie, thee, specerijen,
mosterd en allerlei blikjes.
Geen gebombeerde blikjes
in de winkel in de Nijestraat
Van maandagse
was tot
koningsbezoek
- Pag 5
Beatgroep
WO?W
spetterend terug
met singletje
- Pag 10
Mooie tijden
in een
vooroorlogs
Zuilen
- Pag 13
Oproepjes
- pag 19
Vooral de blikjes moesten we goed
controleren. Soms stonden ze
nogal bol. Die waren ‘gebombeerd’,
zo noemden wij dat. Niemand kent dat
woord meer tegenwoordig. We moch-
ten de gebombeerde blikjes absoluut
niet verkopen. Er kwam nog wel eens
een controleur van de Keuringsdienst
van Waren langs en dan hing je als ze
toch in de schappen lagen. Ingeblikte
groenten waren trouwens nieuw in
de jaren dertig. Het smaakte nergens
- De Lange Nieuwstraat omstreeks 1910 toen op nummer 27, tweede pand van rechts, nog een boekhandel was (foto: Het Utrechts Archief) -
naar, maar in de winter was het
erg handig. Je kon in die tijd ‘s
winters bijna geen groenten krijgen.
De ingeblikte groenten waren dus
zeer welkom. Niet iedereen kwam
boodschappen doen in de winkel
zelf. In die tijd was het gebruikelijk
al je gewenste boodschappen in een
boekje op te schrijven. Op maanda-
gen kwam onze knecht dan ‘horen’
wat de klanten wilden hebben. Met
een mandfiets bracht hij op woens-
dagen alle bestellingen rond, vaak
bij mensen die rond het Wilhelmin-
apark woonden.
Ruilhandel
De winkel bleef ook in de oorlog
open. Met gesloten winkeldeur
en de gordijnen dicht om Duitsers
buiten te houden, konden de vaste
klanten via een zijdeur naar binnen.
We hebben het in de oorlog redelijk
goed uitgehouden. Vader had de
bui zien hangen en veel suiker, zout
en gort ingeslagen. Voor een onsje
zout kreeg je toen bij de boer een
liter melk. Deze ruilhandel ging de
hele oorlog door. Ons personeel, een
winkelbediende en een dienstmeisje,
moest een warme maaltijd gegeten
hebben voordat hun dienst er op zat
om 19.00 uur. We aten daarom ‘s
middags warm, gewoon aardappe-
len, vlees en groente. Cichorei, een
soort lof, stond wel eens op tafel.
In die tijd was het een luxe, maar
ik vond het vreselijk smaken. Het
is zo’n groente die je tegenwoordig
nooit meer ziet. Bij de broodmaal-
tijd ‘s ochtends en ‘s avonds aten
we nooit vlees. Dat vonden mijn
ouders wat teveel van het goede.
Als broodbeleg aten we veel suiker
en jam. Alleen op zondag hadden
we vleeswaren. Ik mocht ze halen
in een winkel in de Zadelstraat,
geen gewone slagerij, maar eentje
speciaal voor vleeswaren.
Speeltuin
Soms speelden we in de ommuurde
tuinen van het huidige Centraal
Museum. Via het huis van de familie
Deetman, die daar woonde, mochten
we naar binnen om er te spelen.
Mijn broer en ik deden veel samen,
ook wel kattenkwaad. Soms deden
we boodschappen voor mensen en
kochten dan stiekem klappertjes van
het geld. Die legden we op de tram-
rails als er een tram aankwam.
We speelden ook in de kerk. We
verstopten ons in de Catharijnekerk,
die in die tijd altijd open was. Dat
was natuurlijk niet helemaal netjes,
maar we deden het toch. De jaren
dertig waren voor mij een vrolijke
tijd. Van de situatie in Europa had je
als kind niets door.
Passage uit het Levensboek van
Jolly Wisman, opgetekend door
Olivier Beens
Gansstraat 130
3582 EL Utrecht
telefoon 030 251 69 55
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl
St . Laurensdreef 50
hoek Nebraskadreef 1
Ut recht
030 2613612
www.vdplaats .nl
St . Laurensdreef 50
hoek Nebraskadreef 1
Ut recht
030 2613612
www.vdplaats .nl
St . Laurensdreef 50
hoek Nebraskadreef 1
Ut recht
030 2613612
www.vdplaats .nl
Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten
Adriaen Beyerkade 32 3515 XV Utrecht
T 030-2731740 Open: di. t/m za. 09.30-17.00 u.
www.goudwisselkantoor.nl
- De omslag van het levensboek van
Jolly Wisman. Cover: Mitar Vasic
(foto: Jeppe van Pruissen) -
Project Levensboeken
In deze De Oud-Utrechter exclu-
sief een aantal herinneringen van
Utrechters die zijn opgetekend
door vrijwilligers van het project
Levensboeken. Onder begeleiding
van de Vrijwilligerscentrale werden
oudere Utrechters gekoppeld aan
een vrijwilliger die gedurende drie
maanden wekelijks op bezoek kwam
om te luisteren naar het levensver-
haal. Dat gaf voldoende stof voor
het maken van een boek over die
persoon, geïllustreerd met foto’s.
De vertellers werden gevonden in
vijf Utrechtse zorgcentra van Aveant
en Axion Continu. Het ging om in
totaal dertig koppels. Donderdag
17 november worden de boeken
gepresenteerd in het stadhuis en
burgemeester Wolfsen reikt de eerste
exemplaren uit. Daar wordt ook een
Levensboeken-expositie onthuld, die
later ook te zien is bij de deelne-
mende zorgcentra. Levensboeken is
mogelijk gemaakt dankzij de steun
van Oranje Fonds, RCOAK, kfHein-
Fonds, Gemeente Utrecht en Price
Waterhouse Coopers.
Voor meer informatie bij de Vrijwil-
ligerscentrale: Melissa Romaní,
030- 2312289 of per e-mail:
m.romani@vwcutrecht.nl.