Page 1 - oud amsterdammer week 12

Basic HTML Version

van wat de trainer zelf zijn beroerdste
karwei noemde: de samenstelling van
de topploeg.
Mooi voetbal
Van Beek stond op het standpunt dat
een speler die tot het eerste elftal was
doorgedrongen capaciteiten bezat en
die waren door één, of sterker nog een
paar matige wedstrijden, beslist niet
verdwenen. Verder vond de oefenmees-
ter dat het resultaat vaak ondergeschikt
was. Winnen graag, maar met construc-
tief, mooi voetbal, was zijn motto.
Verjongen was een hobby van Van
Beek. Hij haalde de spelers niet uit de
lagere elftallen, maar uit de A-junioren,
mits ze natuurlijk fysiek geschikt
waren. De trainer was de mening toe-
gedaan dat het verkeerd was een goede
junior naar een der lagere elftallen over
te hevelen. In de meeste gevallen valt
zijn spel dan terug en hoort men nooit
meer van hem. “Geeft men hem echter
een kans in het eerste”, zei hij, “dan zal
hij in de meeste gevallen direct goed
meedraaien en een beste vervanger
blijken.”
Ofschoon die stelling flagrant in strijd
was met hetgeen op de cursus van
oefenmeesters werd voorgehouden,
bleek bij Velox dat Van Beek een goede
keuze had gemaakt. Op een enkele
speler na had Velox een jeugdig team
dat tot fraaie successen is gekomen.
Karakteristiek
Volgens zoon Daan junior was zijn
vader een karakteristieke man met een
uitgesproken kijk op voetbal en op
de omgang met de spelers. Hij stond
technisch verzorgd voetbal voor. “De
bal, daar gaat het om, daar moet je
één mee kunnen zijn. De bal moet het
werk doen. Aan teveel bikkelen had hij
een hekel. Belangrijk was ook dat er
gelachen kon worden. Humor maakte
de trainingen, waar hij zelf ook heel
erg van genoot, tot een feest, maar hij
verlangde wel volledige inzet.”
“Mijn vader was een bescheiden man.
Hij voelde zich thuis bij Velox, de
club van het flesje limonade en de
gevulde koek. Ik hoor hem nog zeggen
‘Gewoon strontmazzel gehad met al die
spelers’. Geld is nooit een drijfveer ge-
weest. Hij was aanvankelijk een groot
tegenstander van het beroepsvoetbal.”
Racen
Daan junior vertelt: “Mijn vader ging
altijd op de fiets, wij hadden geen auto,
dus dat moest wel zo. Als ik op de
terugweg van een thuiswedstrijd met
hem meefietste, was het altijd racen
op de stoplichten. Het mooiste was
natuurlijk als je nog net oranje kon
halen. Dat heeft hij trouwens zijn leven
lang gedaan. Een van de laatste keren
dat ik met hem meefietste, hij was toen
al in de tachtig, deed hij dat nog steeds.
Zijn leven lang maakte hij van alles een
sport of een spel.”
Afgezien van de eerste twee jaar dat
hij Velox trainde heeft Van Beek naast
zijn trainersloopbaan (en de periode
als voetballer bij DOS) altijd full-time
gewerkt als timmerman. “Mijn vader
was vaak op pad als trainer, maar was,
doordat de zaak naast ons huis was, wel
altijd mooi tussen de middag thuis.”
Daan van Beek overleed op 11 mei
2002.
Gert van Es
gertvanes@planet.nl
Frans van Hensbergen
sytafrans@versatel.nl
U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Dinsdag 3 april 2012 - Jaargang 3, nr. 7
Het is binnenkort precies 50
jaar terug dat het eerste van
voetbalclub Velox kampioen
werd van de tweede divisie.
Daarbij kijken we terug naar
iemand die een belangrijke
bijdrage had aan dat succes:
trainer Daan van Beek. “De
belangrijkste taak van een
oefenmeester vind ik dat je
van een elftal een vrienden-
kring tracht te maken. Na-
tuurlijk moet je ook proberen
het spel zoveel mogelijk te
perfectioneren, maar wat dat
betreft moeten de voetbal-
lers hun basisopleiding toch
al achter de rug hebben, bij
de jeugd dus.” Velox-trainer
Daan van Beek zei dit ruim 50
jaar geleden met een serieus
enthousiasme dat zo kenmer-
kend voor hem was.
Daan van Beek was dé man voor Velox
Medio 1950, na negen jaar in DOS-1
gespeeld te hebben, werd Van Beek
oefenmeester van Velox. De resultaten
van de trainersloopbaan bij Velox waren
indrukwekkend. Promotie in 1955 naar
eerste klasse amateurs, 1957 afdelings-
kampioen, 1958 landskampioen amateurs
en promotie naar tweede divisie, 1962
kampioenschap tweede divisie en promo-
tie naar eerste divisie.
Veel waarde hechtte Van Beek aan de
gesprekken die hij iedere vrijdagavond
met de selectie in het clubhuis hield.
Behalve het uitbetalen van de premies
werd ook het resultaat bekend gemaakt
Paasvet en
dikke koeien
- Pag 5
Prof. Dr. Gerrit
Jansen,
professor van
het gewone
- Pag 10
Utrechts
Jazz-orkest
swingt 45 jaar
- Pag 13
Oproepjes
- pag 15
Deze week o.a.:
Gansstraat 130
3582 EL Utrecht
telefoon 030 251 69 55
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl
Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten
Adriaen Beyerkade 32 3515 XV Utrecht
T 030-2731740 Open: di. t/m za. 09.30-17.00 u.
www.goudwisselkantoor.nl
- Het kampioenselftal van Velox in 1962. Staand: Teus Huygens, Joop Jochems, Ton Sambeek, Joop Optekamp, Wim van Arnhem, Hassie
Agterberg. Hurkend: Dick Uittenbosch, Ben Aarts, Henk van Ledden, Frans Geurtsen en Leen Morelissen. Tot de selectie (maar niet op de
foto) hoorden ook: Cees Sluik, Ben Aarts, Gijs Uittenbosch, Dick Nagtegaal, Joop Klinkenberg, Gerrit de Bruin en Co Alflen.-
GRATIS TAXATIE
Munten, postzegels
bankbiljetten en
oude ansichtkaarten
Elke woensdag OPEN INLOOPDAG 10-16 uur
bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
met mogelijkheid tot verkoop of veiling.
Info: 030-6063944 / www.mpo.nl
- Daan van Beek, de trainer.
Foto’s archief FC Utrecht-museum.-
- Krantenartikel Nieuw Utrechts Dagblad.-
Wilt u adverteren?
Bel Yvonne van Veenendaal
Tel. 06 - 20 60 02 85
U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.