Uw verhaal

Schrijf mee!

Uw bijdragen aan De Oud-Utrechter zijn van harte welkom. Een oproepje of brief kunt u per e-mail of per post aan ons versturen. De adresgegevens vindt u hieronder. Denk er bij het inzenden van uw verhaal aan dat de omvang beperkt blijft. Een artikel telt maximaal 700 woorden. Indien u foto’s wilt insturen, adviseren wij u dit via e-mail te doen. Beschikt u niet over een e-mailadres, dan kunt u de foto’s per post versturen, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde retourenvelop, waarin wij de foto aan u kunnen retourneren.

De Oud-Utrechter
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

    Dé gratis krant voor
    de vijftigplusser!

    Advertenties
    RTV Utrecht