Voor wie is de krant?

Weet je nog…

De Oud-Utrechter is een blad dat zich richt op de mensen met een hart voor Utrecht, de 50-plussers die de stad groter zagen groeien en daar vaak ook de handen voor uit de mouwen staken. In De Oud-Utrechter plaatsen we de verhalen van die mensen zelf. Uw verhaal komt in de krant. Stuur dat dan op per e-mail: info@deoud-utrechter.nl of per post aan De Oud-Utrechter, postbus 615, 3500 AP Utrecht.
De Oud-Utrechter verschijnt iedere veertien dagen op de dinsdag in de even weken.

Oude nummers zijn eventueel nog verkrijgbaar via de redactie. Stuur daarvoor een brief naar ons postbusnummer, vermeld in uw brief welke nummers u wilt ontvangen, uw adres en stop er ook voor 3 euro postzegels bij. Let op: het kan zijn dat kranten ‘uitverkocht’ zijn en dat we u helaas moeten teleurstellen.

 

Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Testamentenplan