Webshop

We waren erbij. De eeuw van de radio

Eindelijk een boek over de geschiedenis van de radio in de vorige eeuw. Een tijd waarin dit medium, dat alle ouderen gekoesterd hebben en vaak nog koesteren, aan de weg timmerde. Informatief en beeldend. Van buis, naar transistor, naar chip. Een boek over technologie en politiek. Maar vooral over impact en beleving. Geschreven en samengesteld door Jan Westerhof, van 2007 tot 2017 directeur radio van de Nederlandse Publieke Omroep.

Ineens is er aan het begin van de vorige eeuw een medium dat met menselijk geluid en emoties rechtstreeks de huiskamers binnenkomt. ‘We waren er bij’ is een beeldboek van de eeuw van radio. Met foto’s en grafische afbeeldingen die de tijdlijn vormen van de Nederlandse radiogeschiedenis. Over de pioniers die het medium ontdekken en exploiteren, over bezielde radiomakers die het telkens in veranderende tijden opnieuw vorm geven. Auteur Jan Westerhof interviewt prominente makers, die het medium voor eeuwig in hun hart hebben gesloten.

Op 6 november 1919 is vanuit Den Haag de eerste radio-uitzending in Nederland, verzorgd door Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda. Aan het begin van dit jubileumjaar verschijnt We waren erbij. Het laat de opkomst zien van de radio in een verzuilde maatschappij, de hoogtijdagen van de radio als praatpaal voor de autoriteiten en als eerste massamedium voor amusement in de jaren veertig en vijftig, radio als platform voor de jeugdcultuur in de jaren zestig en zeventig, radio in een nieuwe rol naast de dominante televisie en als interactief medium. Het toont het effect van de digitalisering in de jaren negentig, wanneer alles in de massacommunicatie opnieuw revolutionair verandert.

 

Bestellen

Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
RTV Utrecht